PRAVIDLA FOTOGRAFKY1. Objednávka, termín, platba

Objednávky přijímám telefonicky nebo mailem, vždy vyžaduji potvrzení termínu a hodiny písemně. Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a fotografický styl. Závazné objednání Vašeho termínu fotografování je potvrzeno úhradou zakázky. Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 4 dny před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu. V opačném případě platba propadá v plné výši ve prospěch fotografky. V případě zrušení fotografování méně než 4 dny před fotografováním, úhrada propadá ve prospěch fotografky. Pokud se k fotografování nedostavíte v daném termínu, platba za objednané služby propadá v plné výši ve prospěch fotografky. Splatnost služby je nejpozději v den fotografování. 


2. Ceny fotografických služeb

Aktuální ceník jednotlivých kolekcí fotografování zasílám vždy elektronicky. Platba se platí vždy předem, a to se lhůtou splatností 3 pracovních dnů. Splatnost celé objednávky je nejpozději v den focení. 


3. Fotografování

Dostavte se přesně ve sjednanou dobu. Maximální doba fotografování je uvedena u jednotlivých kolekcí fotografování v Ceníku a bez dohody ji nelze prodlužovat. Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.


4. Výběr k editaci (zpracování)

Do 7 dnů od fotografování obdržíte náhledové fotografie přes Úschovnu. Z těchto fotografií si sami vybíráte fotografie k editaci (zpracování), a to do 14 kalendářních dnů od obdržení náhledových fotografií. Zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 8 týdnů od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky. V případě, že Váš výběr fotografií zašlete po lhůtě 14 kalendářních dnů po obdržení náhledových fotografií, zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 3 měsíců od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky.Ve výjimečných případech (navýšený počet fotografií vybraných k editaci nad rámec objednané kolekce, nemoc, dovolená, technická závada - znemožnění přístupu k fotografiím) si vyhrazuji právo případného prodloužení doby pro editaci snímků. O dané situaci Vás vyrozumím emailem.V případě, že neprovedete Váš výběr do 3 měsíců od termínu fotografování, fotografie trvale odstraním ze svých úložných nosičů.


5. Výběr fotografií k tisku obrazu

Pokud Váš balíček obsahuje fotoobraz, provádím výběr vhodné fotografie. Obraz bude přichystaný k vyzvednutí u mě. O možnosti vyzvednutí Vašeho obrazu u mě Vás vyrozumím emailem. Bude to nejpozději do 4 týdnů od dodání Vašich fotografií v elektronické podobě. V případě Vašeho požadavku na urgentní zpracování jedné fotografie (např. pro speciální příležitost, narozeniny apod.) je možné si objednat zpracování do 7 dnů za příplatek 390,- Kč. Toto je možné pouze pro jednu fotografii a jen v elektronické podobě.


6. Editace (zpracování) fotografií a jejich formát pro tisk

Fotografie po odevzdání již neupravuji / neořezávám. Neposkytuji neupravené fotografie, vyjma náhledů, které obdržíte v nízké kvalitě pouze pro výběr záběrů, které si přejete zpracovat.


7. Finální podoba fotografií 

Vaše zakázka bude obsahovat retušované fotografie v plném rozlišení. Odevzdávám pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu. V případě, že nechcete bonus v podobě fotoobrazu (kalendáře), cena za objednané služby se nemění.


8. Předání zakázky 

Budu Vás informovat o tom, že zakázka je připravena k předání. Termín předání je potřeba si vždy domluvit telefonicky předem. Zakázku Vám také mohu odeslat poštou. Balné a poštovné dle skutečného použití hradí klient.


9. Archivace zakázky 

Vaše fotografie archivuji po dobu jednoho měsíce od zaslání editovaných (zpracovaných) snímků elektronicky. Pokud si přejete navýšit Váš výběr fotografií k editaci (zpracování), je to možné do jednoho měsíce od obdržení editovaných (zpracovaných) snímků elektronickou cestou. V případě, že neprovedete Váš výběr snímků k editaci (zpracování) do 3 měsíců od termínu zaslání náhledů, fotografie trvale odstraním ze svých úložných nosičů.


10. Reklamace 

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci. Vždy Vás fotím z toho nejlichotivějšího úhlu, proto vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií.


11. Další informace 

V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), prosím, zeptejte se mě, zda souhlasím.


12. Zveřejňování fotografií

Vaše fotografie si přidám do svého portfolia vždy jen s Vaším souhlasem. Bez Vaší akceptace žádnou z fotografií nezveřejním. Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy ani kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběry fotek k úpravám.


13. Doporučení fotografky 

Vaše snímky doporučuji uložit na bezpečné místo, tj. na další elektronický nosič (elektronická karta, počítač), záložní disk, jiné USB, apod. S vytištěnými fotoobrazy zacházejte opatrně. Doporučuji nevystavovat je přímému slunečnímu záření a ukládat na suchém místě. Fotografické produkty nesmějí přijít do kontaktu s olejovými látkami, kosmetikou a rozpouštědly.