PRAVIDLA FOTOGRAFKY1. Objednávka, termín, platba

Objednávky přijímám telefonicky nebo mailem, vždy vyžaduji potvrzení termínu a hodiny písemně. Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a fotografický styl. Závazné objednání Vašeho termínu fotografování je potvrzeno úhradou zakázky. Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 4 dny před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu. V opačném případě platba propadá v plné výši ve prospěch fotografky. V případě zrušení fotografování méně než 4 dny před fotografováním, úhrada propadá ve prospěch fotografky. Pokud se k fotografování nedostavíte v daném termínu, platba za objednané služby propadá v plné výši ve prospěch fotografky. Splatnost služby je nejpozději v den fotografování. 


2. Ceny fotografických služeb

Aktuální ceník jednotlivých kolekcí fotografování zasílám vždy elektronicky. Platba se platí vždy předem, a to se lhůtou splatností 3 pracovních dnů. Splatnost celé objednávky je nejpozději v den focení. 

Cena za jednotlivé kolekce je daná. Slevy neposkytuji. Jednotlivé kolekce focení nelze po focení libovolně změnit.


3. Fotografování

Dostavte se přesně ve sjednanou dobu. Maximální doba fotografování je uvedena u jednotlivých kolekcí fotografování v Ceníku a bez dohody ji nelze prodlužovat. Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.


4. Výběr k editaci (zpracování)

Do 7 dnů od fotografování obdržíte náhledové fotografie přes Úschovnu. Z těchto fotografií si sami vybíráte fotografie k editaci (zpracování), a to do 14 kalendářních dnů od obdržení náhledových fotografií. Zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 8 týdnů od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky. V případě, že Váš výběr fotografií zašlete po lhůtě 14 kalendářních dnů po obdržení náhledových fotografií, zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 3 měsíců od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky.Ve výjimečných případech (navýšený počet fotografií vybraných k editaci nad rámec objednané kolekce, nemoc, dovolená, technická závada - znemožnění přístupu k fotografiím) si vyhrazuji právo případného prodloužení doby pro editaci snímků. O dané situaci Vás vyrozumím emailem.V případě, že neprovedete Váš výběr do 3 měsíců od termínu fotografování, fotografie trvale odstraním ze svých úložných nosičů.


5. Výběr fotografií k tisku obrazu

Pokud Váš balíček obsahuje fotoobraz, provádím výběr vhodné fotografie. Obraz bude přichystaný k vyzvednutí u mě. O možnosti vyzvednutí Vašeho obrazu u mě Vás vyrozumím emailem. Bude to nejpozději do 4 týdnů od dodání Vašich fotografií v elektronické podobě. V případě Vašeho požadavku na urgentní zpracování jedné fotografie (např. pro speciální příležitost, narozeniny apod.) je možné si objednat zpracování do 7 dnů za příplatek 390,- Kč. Toto je možné pouze pro jednu fotografii a jen v elektronické podobě.


6. Editace (zpracování) fotografií a jejich formát pro tisk

Fotografie po odevzdání již neupravuji / neořezávám. Neposkytuji neupravené fotografie, vyjma náhledů, které obdržíte v nízké kvalitě pouze pro výběr záběrů, které si přejete zpracovat.


7. Finální podoba fotografií 

Vaše zakázka bude obsahovat retušované fotografie v plném rozlišení. Odevzdávám pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu. V případě, že nechcete bonus v podobě fotoobrazu (kalendáře), cena za objednané služby se nemění.


8. Předání zakázky 

Budu Vás informovat o tom, že zakázka je připravena k předání. Termín předání je potřeba si vždy domluvit telefonicky předem. Zakázku Vám také mohu odeslat poštou. Balné a poštovné dle skutečného použití hradí klient.


9. Archivace zakázky 

Vaše fotografie archivuji po dobu jednoho měsíce od zaslání editovaných (zpracovaných) snímků elektronicky. Pokud si přejete navýšit Váš výběr fotografií k editaci (zpracování), je to možné do jednoho měsíce od obdržení editovaných (zpracovaných) snímků elektronickou cestou. V případě, že neprovedete Váš výběr snímků k editaci (zpracování) do 3 měsíců od termínu zaslání náhledů, fotografie trvale odstraním ze svých úložných nosičů.


10. Reklamace 

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci. Vždy Vás fotím z toho nejlichotivějšího úhlu, proto vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií.


11. Další informace 

V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), prosím, zeptejte se mě, zda souhlasím.


12. Zveřejňování fotografií

Vaše fotografie si přidám do svého portfolia vždy jen s Vaším souhlasem. Bez Vaší akceptace žádnou z fotografií nezveřejním. Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy ani kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběry fotek k úpravám.


13. Doporučení fotografky 

Vaše snímky doporučuji uložit na bezpečné místo, tj. na další elektronický nosič (elektronická karta, počítač), záložní disk, jiné USB, apod. S vytištěnými fotoobrazy zacházejte opatrně. Doporučuji nevystavovat je přímému slunečnímu záření a ukládat na suchém místě. Fotografické produkty nesmějí přijít do kontaktu s olejovými látkami, kosmetikou a rozpouštědly.